juni 17, 2013

●●●● ●● ●●● ▬ ▬ ▬ ▬ ●▬● ●● ●▬

Som titeln kanske avslöjar så vill jag i denna blog betona historiekunskapens betydelse för att lyckas med sina investeringar. Det finns som bekant en uppsjö av tips och råd att förhålla sig till för den som försöker bli en framgångsrik investerare. Jag tror dock ett av de allra viktigaste skälen till att folk misslyckas i sina val av investeringsobjekt är historielösheten. Jag tror att denna ignorans för det som redan skett är allmänt utbredd, jag själv är tyvärr inget undantag, och det sägs att kunskapsluckorna ökar snarare än minskar bland unga. Det som är mkt trevligt med detta är förstås att ju mindre folk i gemen vet desto mer pengar finns det att tjäna för den som vet!

Titeln för denna blog är ett försök att visa vad som händer när det som en gång var betydelsefullt för ekonomin försvinner i glömska. Ni som fortfarande inte vet vad titeln för bloggen säger är levande exempel inte bara på kunskap som går förlorad med tiden men också levande exempel på att man kan klara sig ganska bra utan att behärska den gamla tidens teknologi. Morse var en gång hett, precis som html-kod är hett idag. Och som representant för den (kanske) en procentimille som kan sända och ta emot morsemeddelanden kan jag bara stillatigande se hur den kanske sista potentiella arbetsgivaren försvunnit. Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL), det Indiska telegrafkontoret, stänger denna vecka ner efter 150 år av telegraferande av stort och smått över subkontinenten! Det enda jag kan hoppas på nu är en kärnvapenladdning stor nog för att sända ut en elektromagnetisk puls (EMP) som slår ut alla datorer världen över (fullt möjligt). Då jag av erfarenhet vet att det tar flera månader att lära sig telegraferandets konst även om man ägnar 8 timmar om dagen åt det borde jag ha ett fönster om ett halvår eller så att skörda monopolvinster.

Vad har detta med finans att göra? Jo, som jag sa i början av bloggen så är det denna typ av paradigmskift (en del mindre, en del större) som jag tror skapar möjligheter för investerare. Nu är det förstås för sent att profitera på mobiltelefonens utkonkurrerande av telegrafen men frågan är vad nästa steg är? Och för att förstå detta innan alla andra förstår det krävs det historiekunskap. Skulle jag tro…….