januari 28, 2009

Till Italien för konferens och för att köpa årets Fiat!

Idag ska jag till Milano på en konferens (konferensen är tillägnad min gode vän från min tid i Sydney, Nicola Bruti Liberati, som tragiskt omkom i en trafikolycka under 2007 och jag hoppas jag kan göra honom rättvisa....)

Jag ska presentera min artikel The Age of Turbulence - Credit Derivatives Style som behandlar finanskrisen och hur kreditderivatmarknaden fullständigt löpt amok de senaste två åren (artikeln är hyfsat lättläst för att vara en akademisk artikel). Jag ska också diskutera ett för mig kärt ämne, nämligen CPDOns uppgång och fall. De som följt min blog regelbundet vet att jag tidigt varnade för dessa tillgångar och att de sedan dess mer eller mindre dött sotdöden.

Ska bli spännande att se om resten av konferens-skaran har upptäckt att vi genomlever en allvarlig kris som riskerar att fullständigt kullkasta sättet vi ser på finansiell ekonomi som disciplin! För är det något man ofta noterar hos akademiska nationalekonomer så är det att de inte följer med i den verkliga ekonomiska utvecklingen. De verkar ofta helt enkelt vara utrustade med skygglappar som hindrar dem att se utanför ”modellens värld”. Tråkigt, säger jag!

Förutom konferensen så ska jag passa på att göra mig en bedömning av Italien som euro-medlemsland och huruvida Italien, precis som Spanien, enligt mina kriterier, står inför en superdjup kris eller ej. OK, min utgångspunkt är att de så gör (dvs jag har en viss initial bias) men jag ska försöka vara objektiv.

Veckans prediktion är annars att Irland blir nedgraderad! Om så blir fallet hoppas jag euron blir billig nog för mig att ha råd med kilovis med Majanis Fiat nougat. Den lär säljas i Milano nu på vinterhalvåret har jag hört (den är från Bologna och säljs med mycket höga krav på väderlek och transportsträcka)... Mangare non e un gioco per gli italiani!

januari 21, 2009

Spanien + AAA = inte sant

Som en memo för min egen skull vill jag här bara kort påpeka att i måndags nedgraderades Spanien av Standard & Poor’s från dess AAA piedestal (som första EU-land)! Vad kan jag säga, jag är inte direkt förvånad! Vad som är mer förvånande är hur Spanien lyckats hålla sig kvar på guldpallen så länge (se mina tidigare inlägg om Spanien/Spain för att se vad jag tänkt och tyckt under 2007-08). Kanke säger det en del om ratingbyråerna?

Hur som helst, jag tror att mer negativa nyheter är att vänta. Det är inte bara de synliga, hårda, indikatorerna som arbetslöshet, räntespreadar, konjunktur, förväntade kreditförluster i banksystemet etc. som fått mig (och fortfarande får mig) att undvika spanska tillgångar en längre tid. Det faktum att euron på konstgjord väg gör allt spanskt ”för dyrt” gör åtminstone mig mörkrädd för framtiden.

För att tydliggöra ytterligare så tycker jag bara ett (större) euro-land förtjänar sin AAA rating och det är Tyskland! (Att jag betonar Spanien är för att jag länge varit mer skeptisk till Spanien än marknaden som helhet. Grekland är förstås flera resor värre men det vet ju alla.) Vi kommer nog att få se en ström av nedgraderingar i Europa och till slut kanske vi t.o.m. får se ett euro-land som ställer in sina betalningar! Detta scenario, om än inte det mest troliga scenariot, tar åtminstone jag med i mina investeringsbeslut!

Min intervju i Svenska Dagbladet – Del II

Snabba svar på mina frågor! I en artikel i FT häromdagen

...Morgan Stanley talks with Citi suggest a focus on the wealthy...

betonas just hur Morgan Stanley

...is more interested in rich individuals….than providing checking accounts to ordinary savers....

Anledningen anses vidare just vara att denna aktivitet kräver lite kapital.

Vissa av mina frågor från Min intervju i Svenska Dagbladet är därmed delvis besvarade. Om än ur ett internationellt perspektiv. Jag anser dock det troligt, utan att egentligen ha några belägg för det, att samma sak gäller här i Sverige.

januari 19, 2009

I have the finger proportions of a star trader!


Sometimes newspapers present you some intriguing results. The other day you could find articles in several major business papers on a “scientific” study finding that the length of your fingers is strongly correlated to your ability to make a profit as a trader!

More exactly, if you divide the length of your second finger (the index finger) with that of the fourth finger (the ring finger), the lower the ratio the better trader you are. The study was done by photo-copying a number of traders’ fingers and measure (by hand, using a ruler?) the ratio. Those with a low ratio made much more money, very much more in fact, than those with a higher ratio.

Why, you might wonder? Well, it is, allegedly, somehow related to the amount of testosterone you were exposed to before you were born.....

Of course, I just had to replicate the study on myself. The original study’s traders had values between 0.90 and 1.02. My value, ….drum roll…., was 0.90! OK, I might have measured more optimistically than the “scientists”, but even if we adjust somewhat for that (let’s say an error of +0.05 or so) I still end up in the lower span of, say, 0.90-0.95!!! See the attached figure.

Maybe I should switch my hobby (investments) into a full-time career! To that end, is there anyone out there with a better (lower) ratio??

januari 15, 2009

Weak covenants as a cause of lower recovery rates in the near future! – Part III

Exactly one year ago (Jan 8, 2008) I wrote a piece Weak covenants as a cause of lower recovery rates in the near future! on ...the weak loan covenants in all kinds of loan arrangements... and on how this could lead to ...zombie firms... and ...much lower recovery rates!

I followed up (May 5, 2008) with Weak covenants as a cause of lower recovery rates in the near future! – Part II and how ...we might see a whole lot of sudden defaults, smaller as well as larger, in 2008 and 2009. And as a consequence of the cov-lites the recovery rate might be lower than the historical average...

Now, one of the directors of Moody’s says that he thinks recovery rates of loans as well as bonds will be less than half of the historical average (15% instead of 40% for loans and 50% instead of 85 % for bonds). FT wrote a piece on this the other day and they stressed Loose lending conditions....lets a struggling company continue operating longer before defaulting, sapping the value of assets.

Exactly what I have thought for more than a year now! OK, we are not there yet, but I certainly still think we will see a dramatic number of record-low-recovery defaults this year.

januari 14, 2009

Min intervju i Svenska Dagbladet

Jag intervjuades i SvD härom veckan! Artikeln med intervjun, ”Personlig service lönar sig”, tar upp Private banking och mina kommentarer handlar dels om det och dels om vilka områden jag tror banker (egentligen främst investmentbanker) kommer tjäna pengar inom framöver. Det jag vill ha sagt i intervjun är

- dels att jag tror distressed debt investment och corporate finance (M&A etc) kommer att dominera (propriatory) trading framöver och

- dels att jag tror bankernas ökade aktivitet inom private banking (om det nu är ett faktum) beror på deras kapitalbehov.


Någon som har något annat förslag? Eller någon som överhuvudtaget vet om det är så att svenska banker ökat sin aktivitet inom private banking (vilket artikeln gör gällande)?

januari 05, 2009

Allt guld i hela världen får plats under Louvrens glaspyramid!


Fjolårets rädsla för inflation har som ni kanske märkt snabbt bytts mot en ännu större rädsla för deflation. Allt fler journalister hakar på drevet och letar i gömmorna efter signaler och skäl som stödjer tesen att vi riskerar en deflationsspiral där löner, priser och tillgångspriser faller i stället för att stiga. Slutsatsen, nästan unisont bland politiker, bankirer, husköpare och företagare är förstås: sänk räntan till noll om nödvändigt! Ja, i USA har man t.o.m. börjat trycka pengar för att överflöda ekonomin med ”likviditet”!

Det känns ibland som jag är den enda som tror att vi fortfarande står inför en möjlig inflationsbrasa, framförallt när alla börjar inse att det är det enda denna syndaflod av papperspengar skapar! Kom ihåg, jag tror också på en recession, dvs jag tror egentligen på stagflation! Med andra ord, jag tror att mycket av deflationsdrevet inte är annat än propaganda.

OK, vad ska man då göra om man är rädd för inflation. Ja, aktier torde vara bättre än obligationer, framförallt nu när aktier börjar närma sig rimliga prisnivåer. Och schweizerfranc torde vara bättre än ryska rubel. Och guld torde kanske vara det allra bästa. Om det inte vore för att det är så dyrt! Eller är det egentligen ”dyrt”?

Det inte många (guldamatörer) tänker på är att guld prissätts i dollar och bara för att guld är ”dyrt” i dollar räknat behöver det inte vara dyrt i t.ex. yen. I figuren kan ni se att guldpriset gått upp mycket mindre i kronor eller euro räknat. Dock, faktum kvarstår, priset är mycket högre idag än det genomsnittliga guldpriset under de senaste tio åren, oavsett vilken valuta du mäter i.
Jag ska inte försöka mig på att prediktera det framtida guldpriset, men som långsiktig katastrofförsäkring undrar jag om man kan kalla guld dyrt, även till dagens pris om sådär 6700 SEK/Ounce. Och det ”höga” priset på guld är kanske trots allt en signal om att jag inte är ensam om min inflationsoro!

Kom ihåg, om man samlar ihop allt guld i hela världen så sägs det få plats i en kub med sidan 20 meter!