juni 24, 2010

Hans i Spanien!

Jag är på väg till Barcelona för att presentera min artikel An Index to Evaluate Fund- and Fund Manager Performance och jag hoppas inte alltför många spanjorer läst min blogg de senaste åren.... :) Ni som gjort det vet ju vid det här laget att jag har varit skeptisk till den spanska ekonomiska situationen en längre tid. Se t.e.x. Spanska bostäder från 2008.

Ska bli spännande att se hur det ser ut på den ekonomiska fronten. Nu är Barcelona troligen den stad i spanien som klarat krisen bäst (liksom hela regionen Katalonien). Inte minst måste jag kolla upp bostadspriserna. Sist jag var där (fem år sedan) så klagade min spanske kollega på att han trots universitetslektorsjobb på en av världens bästa business schools (ESADE) inte hade råd med en hyfsat stor lägenhet på bra läge i centrala Barcelona. Undrar om han är nöjd nu!?

juni 14, 2010

LIBOR, EURIBOR och de europeiska bankerna!

Bankaktierna i euro-området har fallit med nästan 2/3 sedan toppen och med ungefär 50% sedan euron skapades för tio år sedan. Och credit default swap spreads för stora europeiska banker är mer eller mindre på en all-time high. Frågan man ställer sig är då förstås vad detta betyder för framtiden för bankaktier i Europa, och i förlängningen Sverige. Det kan ju vara lockande att slå till nu till de ”rea”priser vi ser på europeiska banker. Ska man, eller ska man inte, våga steget?

För att försöka svara på detta får man nog titta på fler indikatorer än bara aktier och CDSer och jag tänkte bara kort diskutera en sådan, Euribor-Libor spreaden. (För de av er som ej vet vad Libor och Euribor är finns en kort sammanfattning längst ner i bloggen.)

På sistone har spreaden mellan Euribor och Libor (båda med euro som valuta och med tre månaders löptid) stigit kraftigt. På ett år har denna spread gått från i pricip 0 punkter, där den ”alltid” legat, till 7 punkter! Euribor räntan (lite drygt 70 punkter) är alltså högre än Libor räntan (runt 65 punkter) och den enda tolkning man kan göra av detta är att europeiska banker är mer skeptiska till att låna ut till varann än London-banker. Eller åtminstone kräver de större kompensation.

Jag finner det lite märkligt, och lite skrämmande, att marknaden/bankerna ser på de europeiska bankerna på detta vis trots politikers och bankirers löften om att hälsan i det europeiska banksystenet är god, eller åtminstone inte så dålig som alla dessa indikatorer vill säga. Inte ens under 2008, efter Lehman Brothers-kollapsen såg vi Euribor-Libor spreadar över 2 punkter och även om CDS spreadar och börskurser på pappret ser bättre ut än då så är inte förbättringen signifikant. Naturligtvis är det PIGS-länderna, dvs Portugal-Italien-Grekland-Spanien, och deras bankrutta ekonomier som spökar och frågan vi alla vill ha svar på är förstås hur dessa länder ska kunna skapa ekonomisk tillväxt som är tillräckligt hög för att kunna betala av sin statsskuld. Jag tror inte PIGS-länderna kommer att lyckas med detta och följadkligen vågar jag inte heller köpa (mer?) bankaktier i Europa i nuläget! Vad gäller bankerna i Sverige är jag benägen att dra samma slutsats även om det är mindre tydligt här. Sveriges ekonomi står ju stadigare än Europas och det enda orosmoln jag ser här hemma (förutom smittoeffekten från Europa) är bostadsmarknaden och problemen där tror jag man lyckas täcka över ett bra tag till. Mer om detta en annan gång!

---------------------------------

-Libor: står för London Interbank Offered Rate och är ett genomsnitt av låneräntan ett drygt dussin banker i London kräver av andra banker i London när de lånar ut pengar över en viss tid. Det är alltså interbankräntan i London. Detta är en mycket viktig referensränta och den används t.ex. för swap och futures kontrakt och för allehanda lån till företag och hushåll.

-Euribor: står för Euro Interbank Offered Rate och är ett genomsnitt av låneräntan 50 banker inom euroområdet kräver av andra banker inom euroområdet när de lånar ut pengar över en viss tid. Det är alltså interbankräntan inom euroområdet. Detta är också en mycket viktig referensränta, precis som Libor, och använda också den för allehanda lån till företag och hushåll, fast inom euroområdet i stället för London.